Grote belangstelling voor cultuurdebat Leusden

Op 6 februari werd in Leusden het Cultuurdebat georganiseerd. Theater de Tuin stroomde vol met belangstellenden. Onder leiding van Floris Kortie werden vijf prikkelende stellingen besproken. Omroep EVA doet verslag van de start van de avond.

In 2014 stond er in het coalitieakkoord geen woord over het belang en de betekenis van cultuur in Leusden. De toenmalige wethouder Erik van Beurden (o.a. cultuur) daagde de Cultuurkoepel uit om met een cultuurnota te komen voor de periode 2016-2018. Dat is de nota Leuker Leusden: “cultuur dichtbij mensen” geworden, geschreven door de Cultuurkoepel na overleg de inwoners uit Leusden.

De afgelopen jaren zijn diverse activiteiten uitgevoerd bovenop de reguliere activiteiten van de partijen die de Cultuurkoepel vormen, te weten Scholen in de Kunst, Bibliotheek Leusden, Fort33 en Theater De Tuin.

Organisator Ton Weevers was ook te gast in een uitzending van AmersfoortKiest.