Sociale cohesie in Nieuwland te laag

AmersfoortKiest voert een aantal gesprekken over een belangrijk en omvangrijk thema; het sociale domein. In deze bijdrage aandacht voor de wijk Nieuwland waar de sociale cohesie veel te laag is volgens twee bewoners.

Zorg en welzijn voor alle Amersfoorters. Er is de afgelopen jaren nogal wat gebeurt: de gemeente heeft meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, er zijn nieuwe spelers in de markt gekomen. Hoe staat het er nu voor, wat merken inwoners er allemaal van en wat ligt er nog op het bordje van organisaties, inwoners en de nieuwe gemeenteraad.


Carolien van Middelaar en Jan Toering zijn enthousiaste en betrokken inwoners van Nieuwland. Ze zien ook dat een vinex-wijk een eigen problematiek kent.

Toering zegt: “De sociale cohesie is laag. Mensen zwaaien ‘s ochtends naar hun buren, brengen de kinderen naar school en gaan naar hun werk. ‘s Avonds komen ze thuis, zwaaien naar de buren en dat is het dan. Verder is er geen onderling contact.”

Van Middelaar wil dat mensen bewuster aandacht aan elkaar besteden. Het platform WijZijnNieuwland.nl is een aanzet. Het is de bedoeling dat bewoners van de wijk letterlijk hun gezicht laten zien op de website, zodat ze herkend worden op straat en in de supermarkt. “Online en offline moeten elkaar versterken”, benadrukt Van Middelaar

“De lokale politiek moet burgerparticipatie in onze wijk beter ondersteunen”, zegt Toering. “We hebben nu het gevoel dat we met allerlei regelgeving en bureaucratie worden tegengewerkt.”

Carolien van Middelaar en Jan Toering Sociale cohesie Nieuwland te laag ©Gerard Oonk