ChristenUnie brak bewust met SGP

Het partijbestuur van de Amersfoortse ChristenUnie heeft bewust de samenwerking met de SGP verbroken. Dat zegt fractievoorzitter en lijsttrekker Simone Kennedy (CU) in een gesprek met AmersfoortKiest.

“De ChristenUnie en de SGP hebben twee verschillende reputaties in de stad en in het land”, legt Kennedy uit. “Ons bestuur heeft besloten om de twee partijen niet meer op één lijst te presenteren. Dat is een ongelooflijk moeilijk besluit geweest, maar onze ideologieën zijn te verschillend. We zijn bang dat we een deel van onze huidige kiezers kwijtraken als we vasthouden aan de samenwerking.”

Martin Meeuse, de nieuwe lijsttrekker van de SGP in Amersfoort vult aan: “De samenwerking is de afgelopen jaren goed gegaan, maar we denken dat we als zelfstandige SPG nog beter aan de samenwerking kunnen bouwen. Er is nu meer herkenbaarheid voor de achterban.”

“Het is de vraag of er in Amersfoort voldoende ruimte is voor twee partijen die het christelijk smaldeel bedienen”, geeft Kennedy als antwoord op een vraag van presentator Jelle Koolstra.

Meeuse wil graag af van de karikatuur die er volgens hem kleeft aan de SGP. “Wij zijn er ook voor jongeren en we zijn best progressief”.

AmersfoortKiest programma 3 februari 2018 Bibliotheek Eemland ©Gerard Oonk 27

Martijn Meeuse, lijsttrekker van de SGP en Simone Kennedy, fractievoorzitter en lijsttrekker van de ChristenUnie