Politici: Spreek je uit en doe iets!

Portretfotos-AmersfoortKiest-Wim-van-Rooijen

Wim van Rooijen en Arjen van der Linden bloggen over het lokale bestuur van Amersfoort.
Hun doel: de politiek weer laten leven in de stad.Beste Arjen, aardig artikel in Algemeen Dagblad/Amersfoortse Courant, met ‘energieprofessor’ Ad van Wijk, over de mogelijkheden van waterstof. Het idee is echter al wat ouder dan ‘vandaag’ want in 2002 schreef Amerikaans auteur, econoom, activist en visionair, Jeremy Rifkin al het boek Hydrogen Economy. We hebben dus 16 jaar aan tijd verloren! Waarom treuzelen we zo lang? Wie heeft daar belang bij?

Wat professor Van Wijk, of de journalist, over het hoofd zien is dat het energieverlies bij toepassing van waterstof in een waterstofcel bij voertuigen helaas veel hoger is dan 20% (zie infogram).

Spreek je uit en doe iets Column Win van Rooijen voor AmersfoortKiest

Bron: Ulf Bassel (overgenomen uit AD)

Dat is niet erg als we voldoende duurzame energie opwekken maar voorlopig hebben we op dat gebied een geweldige opgave.

Voertuigen op een batterij hebben dus een veel hogere energie-efficiency. Bovendien kunnen die batterijen als buffer worden ingezet om het energienetwerk te balanceren. Daar worden in andere steden al proeven mee gedaan. Helaas gebeurt alles in Amersfoort een paar jaar later. Ook het gebruik van ‘oude’ batterijen van auto’s voor ‘wijkcentrales’ laten veelbelovende resultaten zien. Ik houd wel van experimenteren want dat geeft veel betere inzichten dan onderzoeken of dure rapporten van consultancybureaus.

Het experiment met een Tesla die op waterstof rijdt is dan ook al uitgevoerd. Max Holthausen, een klassieke ‘school-drop-out’, van 18 jaar heeft de software van een Tesla ‘gehackt’ en met behulp van de kennis van het bedrijf van zijn vader een waterstofcel ingebouwd. De actieradius van de Hesla is 1100 kilometer.

Waterstof moet wel ergens vandaan komen. Je gaat wat eenvoudig voorbij aan het feit dat we daar heel veel duurzame energie voor moeten opwekken. Die zonnevelden in Amersfoort-Noord en de andere gebieden die de Gemeenteraad heeft aangewezen moeten nu dus snel worden gerealiseerd. We moeten echt ophouden met treuzelen.

Veel partijen en kandidaat raadsleden krijgen nu een paar weken voor de verkiezingen opeens ‘koudwatervrees’ omdat inwoners in Vathorst zich wat luidruchtig roeren. Bang voor electoraal verlies wordt nu vooral geroepen waar zonnevelden op Amersfoorts grondgebied vooral niet moeten komen.

Feitenvrij wordt als alternatief geroepen dat ‘we‘ eerst alle daken moeten volleggen. Maar over die daken heeft de gemeente helemaal niets te vertellen. Nog los van het feit dat de bouwkundige constructie van veel panden de dakbelasting van het extra gewicht van zonnepanelen en het ‘verankeringsgewicht’ helemaal niet kan dragen. Schijnoplossingen dus. Een politieke Klaas Vaak actie. Een hand droog zand in de ogen van de kiezer gooien.

Amersfoortse kiezers ‘kopen’ er niets voor om te weten wat partijen NIET willen. Die willen weten wat partijen juist WEL willen. Welke concrete keuzes maken partijen om de ambitie Amersfoort CO2-neutraal in 2030 wel te realiseren? Deze ambitie is namelijk al heel lang geleden met een grote meerderheid in De Raad aangenomen. We hebben nog 12 jaar te gaan. Dat betekent opschieten dus. Niet de zoveelste beleidsnotitie schrijven of een nieuw onderzoek opstarten maar knopen doorhaken en doen.

Lef en moed is er nodig. In andere gemeentes in Nederland is al gebleken dat in vergelijkbare projecten zelfs de Hoge Raad het algemeen belang groter en belangrijker acht dan het individueel belang. Ik ben benieuwd welke politieke partij zijn rug recht houdt en zich uit durft te spreken. En nog veel belangrijker Wie zorgt er voor dat er de komende vier jaar nu echt iets wordt gebouwd?

Ken jij ook voorbeelden van besluiten waarbij jij vindt dat het algemeen belang individuele belangen overschaduwt?


Bekijk de volledige correspondentie tussen Arjen en Wim.

Wim van Rooijen en Arjen van der Linden - #AmersfoortPaktAan -AmersfoortKiest Regeren is vooruitzien

De twee vrienden Wim van Rooijen en Arjen van der Linden bloggen over de gemeenteraadsverkiezingen 2018