D66 en GroenLinks: cultuur krijgt te weinig aandacht

EVA-coverfoto

D66-lijsttrekker Tyas Bijlholt en Dillian Hos van GroenLinks vinden dat er structureel meer geld moet gaan naar cultuur.

Bijholt zegt tegen AmersfoortKiest: “Het huidige college heeft eindelijk weer extra geld vrijgemaakt voor cultuur. We zien een opgaande lijn in de begroting. De laatste jaren is er te veel bezuinigd. D66 vindt het noodzakelijk dat er geld bijkomt voor organisaties als -bijvoorbeeld- Holland Opera en Fluor. Wij willen geld voor dat soort culturele instellingen, maar vooral ook voor amateurkunst, zodat er budget is om oefenruimtes te kunnen huren en om optredens mogelijk te maken.”

Hos vult aan: “Cultuur heeft te weinig aandacht gehad. We moeten vooral investeren in de toegevoegde waarde die kunst en cultuur al hebben voor mensen.”

GroenLinks neemt afstand van het VVD-idee om een groot museum in de stad te bouwen. Hos: “Daarmee geef je prioriteit aan middelen. Wij willen juist bestaande initiatieven ondersteunen. Een organisatie als Holland Opera heeft zijn waarde al bewezen. Zij verdienen onze aandacht en ons geld.”

Bijholt is tevreden over het cultuuraanbod in Amersfoort. “‘t Kan natuurijk altijd meer en beter, maar de laatste jaren is er al veel bijgekomen. Neem het festival ‘Into the woods‘; daar komen mensen uit heel Nederland op af.”

AmersfoortKiest programma 3 februari 2018 Bibliotheek Eemland ©Gerard Oonk 16

Tyas Bijlholt, lijsttrekker D66 en Dillian Hos, GroenLinks