SP: “Gemeente is stevige tegenstander”

Rob Molenkamp, raadslid voor de SP in Amersfoort, vindt dat de Gemeente vaker een “stevige tegenstander” is, dan een belangenbehartiger van de bevolking. Een verslag van videomaker Rob Lampe en  cameraman Bert van Werkhoven.


Molenkamp is onder andere woordvoerder op milieu en dat neemt hij zeer serieus. Dus aantallen die hij van het stadhuis krijgt checkt hij voor de volledigheid nog even in de praktijk. Politiek maak je in de stad en niet aan de borreltafel of in de raadszaal alleen. Dus de stad in en niet alles voor zoete koek aannemen.

Veel van de veren waarmee GroenLinks graag pronkt, zette hij op de kaart. “Tachtig procent van de GroenLinks-milieuparagraaf komt uit mijn koker”. Over 4 jaar staat bij hen vermoedelijk biobrandstof op de agenda, omdat Molenkamp dat nu al nadrukkelijk onder de aandacht brengt.

Het SP-raadslid wil graag nog 4 jaar door om te waken over het vergroenen van de stad en om de verstening niet nog verder op te laten rukken. Hittestress, naast fijnstof en CO2, in stedelijk gebied worden in de toekomst een steeds groter gevaar voor de volksgezondheid, zegt Molenkamp.