Politiek moet Amersfoort Jazz koesteren

Alexander Beets, directeur van Amersfoort Jazz en Niek Idelenburg, artistiek directeur van Holland Opera vinden dat de gemeente Amersfoort ruimhartiger moet zijn bij de verstrekking van subsidie voor cultuureducatie en muziekfestivals.

Idelenburg zegt: “De gemeente is de eigenaar van een prachtig festival (Rabo Amersfoort Jazz, red.). Elke partij zou in het verkiezingprogramma moeten opnemen dat onze cultuur en met name dit iconische evenement gekoesterd dient te worden. Dat zou geen politieke keuze moeten zijn.”

Ook Alexander Beets heeft bedenkingen bij de subsidie die Holland Opera krijgt van de gemeente. Beets stelt dat de bijdrage van Amersfoort redelijk bescheiden is ten opzichte van de landelijke subsidie. Sterker nog: “De bijdrage van de gemeente is niet in verhouding tot de betekenis van Holland Opera voor de stad”, aldus Beets.

In een aantal nieuwe verkiezingsprogramma’s wordt meer budget beschikbaar gesteld voor kunst en cultuur. Beets noemt met name D66, GroenLinks en de PvdA. Hij toont zich verheugd over deze ontwikkeling.

AmersfoortKiest programma 3 februari 2018 Bibliotheek Eemland ©Gerard Oonk 36

Niek Idelenburg, artistiek directeur van Holland Opera en Alexander Beets, directeur van Amersfoort Jazz bij AmersfoortKiest