Partijprogramma’s hoopgevend voor kunst

Niels Veenhuijzen, directeur-bestuurder van Scholen in de Kunst, ziet hoopvolle signalen voor de ontwikkeling van kunst en cultuur in de verkiezingsprogramma’s. De politieke partijen zijn duidelijk weer bereid om kunst en cultuur extra aandacht en geld te geven. Dat is de afgelopen jaren -tijdens de crisis- anders geweest.

Veenhuijzen noemt in een gesprek met AmersfoortKiest de verregaande bezuinigingen op het muziekonderwijs als voorbeeld van de bezuinigingsdruk in de voorbije periode. Hij ziet nu een kentering en verwacht dat de muzieklessen weer terug zullen keren op de scholen.

Scholen in de Kunst is een publieke, gesubsidieerde instelling en heeft als missie om -door middel van cultuureducatie- zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Veenhuijzen wil Scholen in de Kunst ombouwen van een cursusinstelling naar een organisatie die faciliteert bij educatie in het onderwijs en daarmee de stap zetten om kunst en cultuur beter in de samenleving te integreren.

Veenhuijzen:

“Kunst en cultuur kan iets betekenen voor de identiteit van een stad, maar dat kan alleen als je het ook samen doet met de mensen uit die stad.”

De directeur-bestuurder van Scholen in de Kunst vindt dat Amersfoort rijk is aan amateurkunst. Hij noemt als voorbeelden het jeugdorkest, de koren, de harmonie en diverse fotoclubs.

AmersfoortKiest Scholen in de Kunst Niels Veenhuijzen Hoopvolle signalen voor ontwikkeling Kunst en cultuur ©Gerard Oonk

Niels Veenhuijzen, directeur-bestuurder van Scholen in de Kunst