De kwaliteit(en) van de lokale politiek (II)

AmersfoortKiest praat met drie lijsttrekkers over de kwaliteit(en) van de lokale politiek. Zijn er grenzen aan hetgeen je van een ‘lekenbestuur‘ kunt verwachten? Aan het woord komen: Astrid Janssen (GroenLinks), Simone Kennedy (ChristenUnie) en Marijke Jongerman (SP).

Na de komende verkiezingen op 21 maart 2018 zullen er veel lokale politici vertrekken omdat hun partij minder stemmen heeft gekregen. Tegelijkertijd komen er nieuwe mensen bij. Waarschijnlijk zal ongeveer veertig procent van de huidige personele bezetting worden gewijzigd. Al die (mogelijke) nieuwkomers worden al een tijdje voorbereid. Ze lopen mee en kijken regelmatig toe vanaf de publieke tribune. Janssen, Kennedy en Jongerman zien ook voordelen in deze grote veranderingsslag. “We krijgen mensen met andere perspectieven en nieuwe inzichten.”

De gemeente Amersfoort heeft de beschikking over 450 miljoen Euro. De gemeenteraad controleert het college of al dat geld wel goed wordt besteed. De presentatoren Jelle Koolstra en Mirjam Barendregt willen weten of de drie lijsttrekkers vinden dat raadsleden zelf ook voldoende worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door de lokale media.

Astrid Janssen: “Ik zou het veel meer willen. Wat je nu vaak ziet is dat de focus ligt op de conflicten en dat is jammer. In ons verkiezingsprogramma staat dat we een sterkere rol willen voor de lokale journalistiek. Daar hoort ook meer geld bij.”

Simone Kennedy: “Vroeger was omroep Amersfoort veel sterker omdat ze veel meer geld hadden. Nu is de hele basis weggevallen. Als er te weinig geld is om goede journalisten te betalen dan krijg je mensen met hun eigen stokpaardjes. Ook de ChristenUnie vindt dat er meer geld moet gaan naar de lokale media. We moeten wel goed onderzoeken wie dat geld dan krijgt.”

Marijke Jongerman laat weten dat ook de SP behoefte heeft aan een krachtige lokale journalistiek.

AmersfoortKiest: De kwaliteiten van de lokale politiek

Foto: ©Remko Schotsman