De kwaliteit(en) van de lokale politiek (I)

Zijn raadsleden in de lokale politiek capabel genoeg voor hun taak? Welke kwaliteiten hebben ze in huis? Wordt er voldoende aandacht besteed aan opleiding? Die vragen stonden centraal in een uitzending van AmersfoortKiest.

Simone Kennedy-Doornbos van de ChristenUnie: “We hebben de afgelopen vier jaar een heel goede samenwerking gehad. De vier jaar daarvoor hadden we wel veel ruzie in de raad. Verborgen agenda’s, de wens om je te profileren en politieke manipulatie droegen daar toen aan bij.”

Lijsttrekker Astrid Janssen van GroenLinks: “Het raadswerk, de vragen die we krijgen zijn zo ingewikkeld en de antwoorden zo genuanceerd… Ik kan me voorstellen dat de mensen het niet meer snappen.” Marijke Jongerman van SP Amersfoort onderschrijft dat: “Het is best pittig om in de raad te zitten. Het is vooral een tijdsprobleem.”

AmersfoortKiest: De kwaliteiten van de lokale politiek

Foto: ©Remko Schotsman