We moeten in beweging komen

Portretfotos-AmersfoortKiest-Wim-van-Rooijen

Wim van Rooijen en Arjen van der Linden bloggen over het lokale bestuur van Amersfoort.
Hun doel: de politiek weer laten leven in de stad.


Om in sport terminologie te spreken: je merkt dat de politieke partijen zich warmlopen. Je ziet kandidaat Raadsleden steeds meer in het straatbeeld verschijnen en ook op de diverse sociale media wordt het steeds drukker. In de stad kun je ook niet meer om de aankomende verkiezingen heen. Er is een intensivering van debatten, zeepkistsessies, en informatiebijeenkomsten.

Het is een beetje als met sporten na de feestdagen. Deze tijd van het jaar zie je, al dan niet ingegeven door goede voornemens, een piek aan activiteiten bij sportscholen, in de parken en bossen en andere sportaccommodaties. De politiek heeft op dit moment weer volle aandacht en een ‘luisterend oor’ voor de inwoners van Amersfoort. Maar hoe anders wordt dat straks na 21 maart als na de ‘wedstrijd’ de kaarten zijn geschud?

Zo is het ook met sport. Even snel een ‘crash actie’ met ‘crash dieet’ levert op een korte termijn wel gewichtsverlies en spieropbouw op. Maar op de langere termijn heeft het vaak een tegengesteld effect. Wat voor aandacht van politici geldt gaat ook op voor sport en bewegen. Alleen regelmaat en continue aandacht leveren op termijn een blijvend goed resultaat.

Als je kijkt naar de rol van een gemeente binnen het domein sport gaat het vaak om accommodaties die moeten worden ingepast binnen de stad en binnen het budget. Dat is een belangrijke taak want op dit die manier voorzie je in faciliteiten om te kunnen sporten en bewegen. We kunnen dus trots zijn op de diverse velden, het nieuwe zwembad, de ruimte die is gecreëerd voor de roeivereniging en de sporthallen. Wat me op dit gebied wel opvalt is de het gemis aan regionale samenwerking waardoor als je niet oppast er in Amersfoort en omliggende gemeenten dezelfde soort infrastructuur wordt gebouwd terwijl als je goed samenwerkt en overlegd juist meer diversiteit en variatie mogelijk is.

Ik ben ook wel blij met allerlei faciliteiten die worden aangelegd om Amersfoorters die geen lid willen of kunnen zijn van een sportvereniging mogelijkheden te bieden om in beweging te komen. Ik denk hierbij aan hardloop- fiets- en wandelroutes maar ook aan Cruyff Courts en Skate- en Freerunparken.

Er is dus heel veel mogelijk. Vraag blijft wel hoe we als stad fitter en gezonder worden. Hoe krijgen we meer mensen in beweging. Welke rol kan of moet de gemeente hierin spelen?

Er is al jarenlang een budgettaire discussie over bijvoorbeeld het verschil aan financiële middelen voor cultuur en sport. Volgens veel mensen zou er meer geld voor breedtesport en bewegen beschikbaar moeten zijn.

Een groot probleem van begrotingen is dat geld vaak is ‘geoormerkt’. Geld voor het ene beleidsterrein mag of kan niet worden uitgegeven aan iets anders. Deze silo-benadering gaat vaak volledig voorbij aan de samenhang van oorzaak en gevolg van ogenschijnlijk afzonderlijke bestuurlijke portefeuilles. Aan de ene kant accepteren we bijna slaafs hogere budgetten voor ziektekosten en gezondheidszorg maar vergeten we dat veel van de problemen die we met dit geld proberen op te lossen haar oorsprong vinden in ongezonde levensstijl en te weinig bewegen en sporten.

Mijn idee: Pak een onderwerp integraal en zo dicht mogelijk bij de bron aan. Alles voorkomen is onmogelijk maar er zijn belangrijke verbeteringen te behalen door veel meer in te zetten op en fitte en gezonde stad.

Sport en bewegen is daar een belangrijk onderdeel van. We moeten dus op een andere manier in beweging komen. Het gaat om het resultaat en niet om de alleen maar mooie accommodaties.

Ik ben benieuwd naar de inzichten ideeën en oplossingen van partijen, sportverenigingen en inwoners van sportevents en initiatieven rondom bewegen.

Vraag voor jou Arjen: Welke beleidsterreinen zouden volgens jou meer integraal moeten worden aangepakt?


Bekijk de volledige correspondentie tussen Arjen en Wim.

Wim van Rooijen en Arjen van der Linden - Circus -AmersfoortKiest Regeren is vooruitzien

De twee vrienden Wim van Rooijen en Arjen van der Linden bloggen over de gemeenteraadsverkiezingen 2018