Videoverslag van het Woondebat (I)

Op 7 maart werd het Woondebat gehouden in het Eemhuis. De drie Amersfoortse wooncorporaties (de Alliantie – Portaal – Omnia Wonen) organiseerden de avond. De belangstelling was groot en de discussies verliepen levendig.

De wooncorporaties nemen dit initiatief omdat ze op deze manier kunnen vaststellen hoe de visie van de volgende gemeenteraad er uit ziet op het gebied van wonen.

De hoofdthema’s waren: voldoende en betaalbare woningen, de duurzaamheidsambitie en het huisvesten van kwetsbare groepen. Zowel raads- en fractieleden als corporaties kregen de gelegenheid om zaken over de sociale huisvesting aan de orde te stellen. Ook het aanwezige publiek kwam aan het woord.

Het eerste deel van het debat gaat over de keus: Voorrang op een woning voor kwetsbare huurders, of gelijke kansen/wachttijden voor iedereen? De gespreksleider is Mirjam Barendregt.

Een videoverslag van AmersfoortKiest.

AmersfoortKiest Woondebat, deel 1