Stichting Indra: Ouderenzorg kan beter

Wadjmah Hanifi, verzorger bij de Stichting Indra, vindt dat haar thuiszorgorganisatie meer steun van de Gemeente Amersfoort moet krijgen. Hanifi zegt dat de kwaliteit van de ouderenzorg aanzienlijk beter kan worden met een hulp van de lokale overheid. Er is nu een struktureel tekort aan personeel.

Stichting Indra is een kleinschalige zorgorganisatie die transculturele ouderenzorg biedt, passend bij de levensstijl van de zorgvrager. De stichting biedt maatwerk op het gebied van: 24 uurs huisvesting, zorg aan huis, dagbesteding en individuele begeleiding.

In de video komt ook Herman van Beek aan het woord. Hij krijgt begeleiding van Stichting Indra. Van Beek is enthousiast en constateert dat de medewerkers alles voor hem doen wat in hun vermogen ligt, maar dat de arbeidsdruk enorm hoog is.

Stichting-Indra-Ouderenzorg-kan-beter-met-hulp-van-Gemeente


Een bijdrage van Omroep EVA.