SP en PvdA oneens over thuiszorgbedrijf

AmersfoortKiest voert een aantal gesprekken over een belangrijk en omvangrijk thema; het sociale domein. In deze bijdrage aandacht voor de ideeën van twee politieke partijen. De PvdA en SP verschillen van mening over de organisatie van de (thuis)zorg. De SP is voorstander van één gemeentelijk thuiszorgbedrijf; de Partij van de Arbeid wil vasthouden aan de huidige ‘decentralisatie’ en de actieve betrokkenheid van burgers.


Zorg en welzijn voor alle Amersfoorters. Er is de afgelopen jaren nogal wat gebeurt: de gemeente heeft meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, er zijn nieuwe spelers in de markt gekomen. Hoe staat het er nu voor, wat merken inwoners er allemaal van en wat ligt er nog op het bordje van organisaties, inwoners en de nieuwe gemeenteraad.


Marijke Jongerman, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SP, laat al aan het begin van het gesprek horen dat ze niet erg enthousiast is over het beleid dat de PvdA de afgelopen vier jaar (mede) heeft vormgegeven. Ze noemt de bezuinigingen die zijn doorgevoerd onwenselijk.

Grace Tanamal, lijsttrekker voor de PvdA, vindt juist dat het erg goed gaat. Ze zegt: “Het huidige beleid legt een stevige basis onder de zorg.” Jongerman bestrijdt dat en vindt dat het geld te versnipperd wordt besteed over allerlei partijen en zorgorganisaties. “Er wordt teveel aan overhead betaald. Het is beter om de zorg onder verantwoordelijkheid te brengen van één gemeentelijk thuiszorgbedrijf.”

Zowel Tanamal als Jongerman keren zich tegen het VVD-idee om geld uit de zorg over te hevelen naar de sport. De VVD denkt daarmee preventief de kosten op de zorg te verminderen, met als achterliggend idee dat gezonde mensen minder aanspraak zullen doen op het zorgbudget.

AmersfoortKiest programma 3 februari 2018 Bibliotheek Eemland ©Gerard Oonk 33

Grace Tanamal, lijsttrekker voor de PvdA en Marijke Jongerman, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SP