Schaamte over schulden is nog groot

Het gaat in veel opzichten goed in Amersfoort. Toch zijn er nog duizenden mensen met (grote) geldzorgen. Ook echte armoede komt nog voor in de stad. Cieka Galenkamp van de Voedselbank in Amersfoort en Joop Caljouw, de voorzitter van Humanitas Eemland, wijten dat aan de heersende schaamte over schulden. “Mensen durven niet te vertellen dat ze in financiële nood verkeren en zoeken veel te laat hulp.” Dat zeggen Galenkamp en Caljouw in een uitzending van AmersfoortKiest.

Beide sprekers pleiten voor meer preventie bij de schuldenproblematiek. Galenkamp zegt: “Ambtenaren moeten veel breder kijken en niet uitsluitend toetsen of een uitkering wel of niet terecht wordt gegeven. Misschien moeten daarvoor extra ambtenaren worden aangetrokken.”

Caljouw constateert dat er teveel problemen op het bordje van vrijwilligers terecht komen. Die zijn daar niet voor toegerust. Er moet worden gewerkt aan een vloeiende overgang tussen de hulp die de vrijwilligers nog kunnen bieden en de professionele hulpverlening.

Bekijk ook het interview met Dick van Maanen van Stadsring 51 over dit onderwerp.

Cieka Galenkamp van de Voedselbank in Amersfoort en Joop Caljouw, de voorzitter van Humanitas Eemland: schaamte over schulden is nog groot.

Foto: ©Remko Schotsman