Raad buigt zich over de bomenleidraad

Dinsdagavond is de favoriete avond van videomaker Rob Lampe en cameraman Bert Werkhoven, want dan is er Gratis Koffie op het Stadhuis.

Dit keer bespreekt de raad de ‘Bomenleidraad’.

Rob schrijft ter inleiding:
“170 longartsen luiden de noodklok over onze vuile lucht.¬†Wat doet de gemeente? Ze vindt kwaliteit boven kwantiteit gaan en kapt vrolijk verder. Straks weer ruim 3.000 bomen ten behoeve van de Westelijke ontsluiting. Omdat asfalt auto’s aantrekt, levert dat per saldo meer auto’s op die door de stad zullen rijden. Bijzondere keuze in de huidige tijd.
De 3.000 bomen die hier moeten sneuvelen, kunnen hier niet herplaatst worden maar moeten gedeeltelijk herplaatst op grondgebied van Soest. Mooi voor Soest jammer voor ons!
AmersfoortKiest straks weer, waarvoor kiest de Amersfoorter?”

 

Op de agenda van de raadsleden ziet het onderwerp er zo uit:

Portefeuillehouder:
M. Tigelaar

De raad wordt gevraagd de Bomenleidraad vast te stellen, waarin als belangrijkste uitgangspunten zijn opgenomen:
a. we sturen op kwaliteit en waarden van bomen;
b. we bouwen actief aan een stedelijke hoofdboomstructuur;
c. bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we voor een zorgvuldige afweging van belangen, waarbij de waarden van (bestaande) bomen worden meegewogen; de uitkomst van deze afweging wordt onderbouwd bij het definitief ontwerp ten behoeve van de besluitvorming over de ruimtelijke ontwikkeling.

Behandeld in De Ronde van 7 november 2017 en Het Besluit van 21 november 2017.

Stemmen staakten bij stemming over amendement 2017-220A in Het Besluit op 21 november 2017. Nu alleen stemming over amendement en raadsvoorstel; geen inhoudelijke behandeling.

2. Bomenleidraad en daaruit voortvloeiende gewijzigde verordening (APV) en beleidsregel Bomen

De raad wordt gevraagd de Bomenleidraad vast te stellen, waarin als belangrijkste uitgangspunten zijn opgenomen:
a. we sturen op kwaliteit en waarden van bomen;
b. we bouwen actief aan een stedelijke hoofdboomstructuur;
c. bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we voor een zorgvuldige afweging van belangen, waarbij de waarden van (bestaande) bomen worden meegewogen; de uitkomst van deze afweging wordt onderbouwd bij het definitief ontwerp ten behoeve van de besluitvorming over de ruimtelijke ontwikkeling.

Behandeld in De Ronde van 7 november 2017 en Het Besluit van 21 november 2017.

Stemmen staakten bij stemming over amendement 2017-220A in Het Besluit op 21 november 2017. Nu alleen stemming over amendement en raadsvoorstel; geen inhoudelijke behandeling.

[tekst afkomstig van de website amersfoort.nl]

Genoeg om over te praten dus…

In de reportage van Rob Lampe komen aan het woord:

Menno Tigelaar, de wethouder ‘Stedelijk Beheer’
Bart Beeft van Bomen Behoud Amersfoort
Hans van Wegen (BPA)
Rob Molenkamp (SP)
Ben Stoelinga (Amersfoort 2014)
Roel Mulder (Actief)
en burgemeester Lucas Bolsius.

Bomen-kappen-of-bomen-behouden---de-bomenleidraad