Plannen woonwijk Zon en Schild lijken realistisch

De voorzitter van de Raad van bestuur van GGz Centraal, Albert van Esterik, is positief over de bouw van 500 particuliere woningen op het terrein van Zon en Schild. Dat zegt hij in een uitzending van AmersfoortKiest.

GGz Centraal wil tweederde van het grondgebied en de gebouwen van Zon en Schild verkopen ten behoeve van woningbouw. Zon en Schild ‘trekt zich terug’ op het resterende deel van het terrein.

De plannen liggen nu nog op de tekentafel, maar Van Esterik vindt dat alle tekenen om te gaan bouwen gunstig zijn. “Het draagvlak bij de politiek is groot.”

Zon en Schild wil op het eigen deel van het grondgebied eigentijdse voorzieningen bouwen voor mensen die zware zorg nodig hebben. Het vastgoed dat niet meer nodig is, wordt afgestoten. Het doel is om een ‘geïntegreerde wijk’ te bouwen waar cliënten plek hebben en tegelijkertijd een ‘gewone woonwijk’ kan ontstaan. De gesprekken met de gemeente en de provincie zijn in een vergevorderd stadium. Aan de voorwaarden voor natuur- en cultuurbehoud is voldaan.

Van Esterik plaatst nog wel een kleine kanttekening bij de kaders om 35% sociale huurwoningen te realiseren. “Dat hangt van de manier van tellen af.”

Particuliere woningbouw op terrein Zon en Schild lijkt realistisch

Foto: ©Remko Schotsman