Nieuwland graag CO2-neutraal in 2030

Jan Toering en Peter Rook zijn betrokken bij het WIJ-atelier in Nieuwland. Ze noemen zichzelf ‘betrokken bewoner’ en ‘enthousiasmeerder’.

Het WIJ-atelier is een ontmoetingsplek voor wijkbewoners en is bedoeld om de onderlinge saamhorigheid te versterken. Toering en Rook vertellen enthousiast dat er ook wordt gesproken over duurzaamheid. Er is onder de bewoners van Nieuwland al veel kennis over het thema aanwezig.

Toering zegt dat de gemeente -wat hem betreft- geen extra beleid meer hoeft te schrijven over duurzaamheid. De politiek moet nu een regiefunctie pakken en vooral de aanwezige initiatieven gaan ondersteunen.

Interieur-WIJ-atelier-Nieuwland-AmersfoortKiest


Dit is een bijdrage van Martijn van der Veer en Chinouk van Doorn voor Omroep EVA.