Lees voor gebruik eerst de bijsluiter!

Portretfotos-AmersfoortKiest-Wim-van-Rooijen


De verkiezingslijsten zijn weer opgesteld. De programma’s vastgesteld. De campagnemachines zijn van zolder gehaald en afgestoft. De ballonnen zijn besteld. We kunnen er de komende 3 maanden niet onder uit. Het ‘feest’ van de (lokale) democratie is weer losgebarsten.

Natuurlijk is de politiek na de verkiezingen van 19 maart 2014 gewoon doorgegaan. Maar op een of andere manier merk je er, na een intensieve campagneperiode, toch een stuk minder van of moet je er op z’n minst (veel) meer moeite voor doen om de politiek te volgen.

De één vindt dat prima: “Ik heb toch een mandaat afgegeven van 4 jaar”. De ander vindt dat (lokale) politici en bestuurders zich ook na de verkiezingsstrijd wel eens wat vaker zouden mogen laten zien en horen. Dat ze wat vaker mogen luisteren of zich laten informeren. Dat ze meer gebruik zouden moeten maken van de kennis die in de stad aanwezig is. Weer anderen hebben niet gestemd en interesseert het (blijkbaar) niet wat er wordt besloten en hoe er wordt bestuurd.

Het besturen van onze stad en de democratische controle op en beïnvloeding van dat bestuur is een ‘vol continu bedrijf’. Elke dag wordt er op het stadhuis nagedacht en gewerkt aan een betere en mooiere stad. Met de ‘regelmaat’ van 14 dagen worden besluiten genomen of moties en amendementen in stemming gebracht in de gemeenteraad. Amersfoort verandert zichtbaar, gestaag en continu als gevolg van al deze beslissingen. En dat heeft effect op ons leven, werken, onze zorg, veiligheid et cetera et cetera.

Keuzes over waar wel en waar geen geld voor beschikbaar is raken elke beslissing, oplossing of het in stand houden van het probleem. We noemen dit politiek en het gaat vaak over verdelingsvraagstukken van aandacht en geld. Over het optreden als de markt niet perfect functioneert. Over ingrijpen bij excessen. Over het maken van keuzes in wat voor wereld en stad we willen leven.

We hebben er dus allemaal dagelijks mee te maken. Het gaat ons allemaal aan.

Op 21 maart 2018 zijn er opnieuw verkiezingen voor de samenstelling van een nieuwe gemeenteraad. Aan de hand van de samenstelling van die raad wordt na onderhandelingen een nieuw college van B&W geformeerd. De ‘kleur’ van dat college bepaalt welke richting we de komende 4 jaar opgaan en heeft vaak ook verstrekkende consequenties voor de periode daarna. Een weg, een stadhuis, een zwembad of een wijk bouw je immers niet voor een ‘regeerperiode’ van 4 jaar maar heeft verstrekkende gevolgen voor langere periode en zelfs andere generaties.

Het is dus zaak om keuzes te maken.

Voor AmersfoortKiest ga ik de komende 3 maanden blogs schrijven. Ik publiceer die via diverse mediakanalen en stuur ze in ieder geval wekelijks naar Arjen van der Linden. Die reageert op zijn beurt op de inhoud van de blog of de vraag die ik stel. En zo doen we dat de komende campagneperiode om en om.

De bijsluiter

Mijn blogs zijn een middel. Geen doel op zichzelf! Bij elk middel hoort een bijsluiter of een disclaimer.

Ik ben niet (on)afhankelijk. Ik ben al helemaal geen journalist. Ik schrijf over thema’s die me bezighouden en die te maken hebben met (het bestuur van) de stad. Ik schrijf niet voor of tegen één politieke (voo)k(l)eur maar over wat me bezighoudt, wat me irriteert, waar je me wakker voor mag maken, waar ik van droom en wat ik ervan vind. Ik schrijf zoals ik ben vanuit mijn perspectief en vanuit mijn perceptie en waarheid.

Mijn doel is om onderwerpen te agenderen. Om (toekomstige) raadsleden en politiek geëngageerden maar vooral ook andere inwoners en kiesgerechtigden van Amersfoort te verleiden hun eigen mening te geven. Andere Amersfoorters te verleiden te reageren. Om het eens of oneens met me te zijn. Om het debat, de discussie, het gesprek of de dialoog aan te gaan. Om te overtuigen of om overtuigd te worden. Om elkaars mening te scherpen. Om de feiten boven tafel te krijgen. Om gebruik te maken van mijn en jouw recht op meningsuiting maar vooral ook voor het recht van iedereen op meningsverandering.

Ik nodig je dus uit. Reageer en doe mee.

Er is eigenlijk maar een ‘handjevol’ spelregels: We houden het fatsoenlijk en binnen de democratisch met elkaar overeengekomen spelregels. We spelen op de bal (onderwerpen) en niet over de spelers (partijen en individuen)*.

Mijn doel is om meer mensen te betrekken bij het (politieke) debat. Om meer mensen te verleiden ook te gaan stemmen of juist niet maar dat dan niet te doen uit naïviteit of gemak maar vanuit een weloverwogen keuze.

Ik wil een bijdrage leveren. Daar zet ik me vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid en de liefde voor mijn stad voor in.

Lees voor gebruik de bijsluiter want er zijn altijd bijwerkingen.

Ik heb er zin in!

Hoe zit jij erin Arjen?

Wim van Rooijen en Arjen van der Linden - bijsluiter -AmersfoortKiest

Wim van Rooijen & Arjen van der Linden


* De beoordeling of mensen over de schreef gaan bepaal ik samen met de redactie van AmersfoortKiest zelf. Daar kun je over corresponderen maar ik sluit niet uit dat ik niet reageer of zelfs in een extreem geval blokkeer. Ik heb geen zin in vuilspuiterij of alles wat tegen artikel 1 van de Grondwet in gaat.