Inrichting ‘Park Beekdal’ begint in 2018

Paul Struijk, de voorzitter van Stichting Elisabeth Groen, is blij dat er dit jaar (2018) begonnen gaat worden met de inrichting van ‘Park Beekdal’. Struijk zegt dat in een uitzending van AmersfoortKiest.

Park Beekdal krijgt een plek op de lokatie waar het Elisabeth ziekenhuis stond. Een deel van het voormalige ziekenhuis is inmiddels gesloopt. Op die plek wordt binnenkort begonnen met de aanleg van het park.

Burgerinitiatief

De nieuwe groenvoorziening is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. De bewoners uit de omgeving hebben aangegeven hoe ze het park ingericht willen zien en hoe het in de toekomst onderhouden moet worden. De gemeenteraad van Amersfoort heeft dat plan in 2013 omarmd. Struijk hoopt dat het draagvlak vanuit de gemeente de komende jaren even groot zal blijven. Hij ziet dat als voorwaarde voor het slagen van het project.

Duurzaamheid

Paul Struijk noemt drie duurzaamheidskenmerken van het nieuwe Park Beekdal. Hij de maatschappelijke en sociale betrokkenheid van de betrokken burgers van grote waarde. De sociale cohesie in de wijk wordt daardoor versterkt. Ook vanuit planologisch en ecologisch perspectief is het park belangrijk voor de stad. Door de aanleg van Park Beekdal ontstaat een langgerekte groenstrook vanuit de Gelderse Vallei tot aan de binnenstad van Amersfoort; een groene buffer.

Struijk merkt verder nog op dat inwoners van Amersfoort binnenkort niet meer met de auto op zoek hoeven naar natuurrecreatie.


AmersfoortKiest is in september 2017 begonnen om aandacht te besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Ruim van te voren. Omdat veel mensen nog niet weten waar het echt over gaat, misschien zelfs het idee hebben dat de politiek maar wat aan klooit en we willen stimuleren dat er zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. AmersfoortKiest praat in dat kader met tal van betrokkenen. Zoals in deze video met Paul Struijk, voorzitter van Elisabeth Groen. De presentator is Mirjam Barendregt.

AmersfoortKiest Park Beekdal Paul Struijk ©Gerard Oonk

Paul Struik, voorzitter van Stichting Elisabeth Groen