Grootste innovatie Indebuurt033 is ‘Buurtbestuur’

Inge Wellecomme, manager Sociaal Domein bij Indebuurt033, vindt de opzet van buurtbesturen één van de grootste innovaties van haar nieuwe organisatie. “We bouwen voort op wat er al was. We hebben niet alles opnieuw uitgevonden. Op een aantal punten hebben we uitgebouwd”, zegt Wellecome tegen AmersfoortKiest.

Het buurtbestuur is de werkwijze van Indebuurt033 waarbij inwoners meebepalen wat er nodig is in hun wijk. Dat geldt voor zowel activiteiten als soorten ondersteuning die nodig zijn om prettig met elkaar samen te leven.*

Veel Amersfoorters weten haar organisatie inmiddels wel te vinden, volgens Wellecome, maar ze vindt ook dat de bereikbaarheid nog beter kan. “We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om meer mensen te betrekken en ervoor te zorgen dat inwoners ons kunnen vinden. We passen onze ondersteuning aan op de wijk waarin we werken. De faciliteiten in een wijk met veel jonge kinderen zijn anders dan in een wijk met ouderen, of in een wijk met veel bewoners die een migratieachtergrond hebben.”

Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. Wij bieden ondersteuning aan inwoners die een idee hebben voor hun buurt of een activiteit willen organiseren. Ook zijn we er voor mensen die anderen willen ontmoeten, die vragen of zorgen hebben over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, geldzaken, wonen of andere leefgebieden. We geven informatie en advies, bieden een luisterend oor en (kortdurende) ondersteuning waar nodig.*

Wellecomme pareert kritiek op het grote verloop personeelsverloop bij Indebuurt033 en het gebrek aan vaste contracten bij de medewerkers met de opmerking: “We willen steeds inspelen op de vraag van burgers en een flexibele organisatie blijven.”


Noot*: Een tweetal alinea’s van de tekst is overgenomen van de website Indebuurt033.nl

AmersfoortKiest programma 3 februari 2018 Bibliotheek Eemland Inge Wellecomme, manager Sociaal Domein bij Indebuurt033 ©Gerard Oonk 5

Inge Wellecomme, manager Sociale Domein bij de organisatie Indebuurt033