Een terugblik op het grote Woondebat

De Amersfoortse woningcorporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal organiseerden 7 maart 2018 een drukbezocht Woondebat onder leiding van Mirjam Barendregt. De inzet van de corporaties is om ook de volgende gemeenteraad en het nieuwe college van B&W te ondersteunen in hun woonbeleid.

Een overvolle zaal gevuld met politiek Amersfoort, betrokken inwoners en andere belangstellenden discussieerden mee over actuele dilemma’s met betrekking tot duurzaamheid, de schaarste op de Amersfoortse woningmarkt en kwetsbare huurders.

De keuzes die werden voorgelegd leidden tot boeiende en prikkelende gesprekken. Nog meer werd duidelijk hoe belangrijk de rol van de politiek is, maar dat een intensieve samenwerking met woningcorporaties echt noodzakelijk is.

Een videoverslag van het Woondebat met de reacties van de debaters na afloop van het debat.

Een terugblik op het grote Woondebat