Bolsius: democratie is meer dan een stembus

De burgemeester van Amersfoort is Lucas Bolsius en met hem praten wij over zijn rol bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Bolsius vertelt over zijn dilemma’s en twijfels en zijn ambities, ook als het gaat om AmersfoortKiest.nl.

In deze derde aflevering ontmoeten wij hem opnieuw in zijn favoriete ruimte, de raadzaal. We praten over jongeren, betrokkenheid bij de stad en democratie.

Voorbereidingen in volle gang

Bolsius is met de ambtenaren op het Stadhuis al volop aan het werk om de verkiezingen goed te laten verlopen. Er wordt gewerkt aan de stembiljetten, de stemhokjes en er worden mensen gezocht die de stemprocedure willen begeleiden. Voor de burgemeester is het van groot belang dat er na 21 maart 2018 zo snel mogelijk een stabiel stadsbestuur wordt gevormd.

De opkomst in Amersfoort ligt meestal boven het landelijk gemiddelde. Dit keer wordt extra aandacht besteed aan het enthousiasmeren van jongere kiezers. Zij moeten inzien dat lokale verkiezingen van doorslaggevend belang zijn voor het leefklimaat in hun stad.

Betrokkenheid geldt iedere dag

Bolsius benadrukt dat betrokkenheid bij je woonplaats verder gaat dan het stemmen op 21 maart. Verbondenheid moet je iedere dag tonen. Democratie is meer dan -eens in de vier jaar- een gang naar de stembus.

Burgemeester-Lucas-Bolsius-over-democratie

Burgemeester Lucas Bolsius over democratie

De video is gemaakt voor Amersfoortkiest.nl; hèt mediaplatform van en voor Amersfoort op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Elke maand lichten wij een bepaalde groep mensen uit die een speciaal belang hebben bij die verkiezingen. Vorige maand draaide het om de sport, volgende maand om het bedrijfsleven en deze maand zoomen wij in op de politiek zelf.

Een video van Rolf Janssen, Thomas van Hooff en Jelle Koolstra