Bolsius: “Decentralisatie is een uitdaging”

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort vindt de decentralisatie van de zorg “een beste uitdaging die redelijk is opgepakt“. De helft van de begroting van Amersfoort is inmiddels bestemd voor de zorg (228 miljoen op een totale begroting van 460 miljoen).¬†Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor -onder andere- zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid.

Rob Lampe en zijn cameraman Bert kwamen burgemeester Bolsius tegen op een kennismakingsdag met nieuwe inwoners van Amersfoort. Rob en Bert maken videoproductie onder de naam ‘AmersfoortGezien’. Ze schrijven op hun YouTube-kanaal:

AmersfoortGezien doet mee aan AmersfoortKiest.nl
Na eerdere verkiezingsseries als “Sjef peilt de Stemming” en “Een Kwestie van Kiezen” nu dus “AmersfoortKiest”. Zoals u van AmersfoortGezien gewend bent nemen we het leven, dus ook de politici, zoals het komt. Deze keer liepen we onze burgervader tegen het lijf. U ziet en Kiest te zijner tijd maar!