Actief wil allianties in Amersfoort

Actief is een jonge, lokale politieke partij in Amersfoort. Roel Mulder is het boegbeeld. Mulder is er van overtuigd dat lokale zaken het best kunnen worden afgehandeld door plaatselijke partijen. Hij pleit er voor dat de grote landelijke partijen allianties sluiten met de lokale politiek.

Roel Mulder staat met zijn Partij Actief voor een ‘inclusieve stad’. Iedereen mag wat hem betreft meedoen, nee, moet mee kunnen doen. Hij vindt dat het armoedebeleid in Amersfoort beter kan en dat er nog te weinig wordt gedaan voor mensen met een beperking.

Volgens Mulder heeft het zittende college haar leuze “Samen maken we de stad” niet echt waargemaakt. Daar zou hij in een volgende periode graag wat zinvolle bijdragen aan leveren. Wie weet dat de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hem voldoende draagvlak bieden.

Videojournalist Rob Lampe heeft een ontmoeting met Roel Mulder.