Amersfoort: Manhattan aan de Eem!

Een bijdrage van videomaker Rob Lampe en cameraman Bert Werkhoven over hoogbouw bij de Eem, langs de oude haven.

In de schaduw flanerend langs het Manhattan aan de Eem? Wie weleens in New York is geweest zal het volgende beeld nog wel herkennen…: wandelen in een miljoenenstad waar je op veel plekken geen zon ziet door die enorme hoogbouw! De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) wil hiermee alle burgers van Amersfoort laten weten dat Amersfoort met de huidige plannen rond het gebied van onze eeuwenoude historische haven een vergelijkbaar stadsbeeld te wachten staat.

Het lijkt wel alsof niemand oog heeft voor de hoogbouwplannen die de gemeente voor de historische Eemhaven en het Oliemolenkwartier, ook wel Nieuwe Stad genoemd, in petto heeft. Op dit moment ontmoeten wij elkaar nog in een zonnig en ruim Eemhavenkwartier waar creatieve ondernemers en restauranthouders met ruime terrassen floreren. Als de huidige bouwplannen doorgaan zal dit drastisch veranderen. De plannen van de gemeente, verwoord in het gemeentelijk Ambitiedocument De Nieuwe Stad 2015, worden daarbij als uitgangspunt gebruikt. Hierdoor zal de havenkade tussen het Eemplein en de Brabantsestraat op termijn voor meer dan 50% bestaan uit een wand die reikt tot 30 meter hoog. Dat is meer dan 2x zo hoog als aan de overzijde van het water.

Het complex Rohm en Haas en de Prodentfabriek, tezamen de laatste verwijzingen naar de oude haven, moeten er bij dit Manhattan aan de Eem ook aan gaan geloven. Hier kan nu immers ook worden gebouwd tot 30 meter hoog. Naast het ontbreken van enige relatie met de overzijde, geven de plannen bij deze bouwhoogte een gemiddeld schaduwvlak tot aan de overzijde van het water. Veel boten, ook passanten, zullen dan de hele dag in de schaduw liggen.

Het is algemeen bekend dat het bestuur van de Stichting Vrienden van de Eemhaven zich hierover ernstig zorgen maakt. Maar er is meer…… De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de gemeente nu ook vaart zet om het stuk grond waar de skyboxen voor studenten staan te ontwikkelen tot een blijvende woonlocatie. De eerste tekeningen laten een complex zien waar een woontoren van 30 meter hoog deel van uitmaakt. Het geldende bestemmingsplan staat hoogtes van 30 meter niet toe voor bewoning! De SVE volgt deze ontwikkelingen nauwkeurig.

Laurens-Olieman--St.-Vrienden-van-de-Eemhaven--vindt-dat-de-hoogbouw-er-niet-moet-komen

Laurens Olieman vindt de hoogbouw langs de Eem een slecht plan.