Stadhuis-AmersfoortKiest

033woningnoodopgelost


Wendy van der Hoorn is de initiatiefnemer van  '033woningnoodopgelost?!'.

Wendy vertelt: "Op dit moment weet niet iedereen in Amersfoort dat er een hoop mensen zijn die in Amersfoort niet een fatsoenlijk dak boven het hoofd hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen die om de zoveel tijd bij verschillende vrienden slapen, mensen die in auto's slapen, of mensen waarvan 3 kinderen 1 slaapkamer moeten delen of bijvoorbeeld 30-ers die in een studentenhuis leven en daardoor hun leven niet verder kunnen opbouwen."

"Amersfoort kampt met een tekort aan woningen en dat doet het al jaren. Het is de hoogste tijd dat hier verandering in komt. Het doel van 033Woningnoodopgelost?! is dan ook dat het woningtekort in Amersfoort wordt opgelost."

Wendy van der Hoorn

Wendy publiceert tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 dagelijks video's op AmersfoortKiest.

In deze video's wordt duidelijk hoe 11 van de 14 politieke partijen omgaan met de huisvestingsproblematiek in Amersfoort.

De partijen die meewerkten hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk antwoorden te geven. Als een partij ergens geen antwoord op geeft, dan heeft dit te maken met de beperkte opnametijd die er is geweest.

De partijen die niet aan het woord komen hebben wel de kans gehad, maar zijn niet op de vraag in gegaan.


1. Hoe belangrijk is het aanpakken van het woningtekort voor uw partij, is dit een punt wat bij de onderhandelingen vergeten kan worden? 2. En als blijkt dat u zich er toch niet hard voor maakt, mag ik dan uw zetel?


Wanneer verwacht u dat Amersfoort aan haar max. zit? Wat is dan de capaciteit van Amersfoort in het aantal en soort huishoudens?


Moet Amersfoort op slot om de instroom te beperken, zodat we daarmee het woningtekort oplossen?


Vindt uw partij het belangrijker dat mensen een dak boven het hoofd hebben? Of vindt uw partij het behouden van het groen belangrijker?


Hoeveel woningen komen er door de oplossing van uw partij binnen een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen bij?


Is Amersfoort straks alleen te bewonen door rijke mensen? Of gaat uw partij iets doen aan de stijgende prijzen?


Wat is belangrijker: een dak boven het hoofd, of uitzicht behouden?


Wat is op dit moment het tekort in Amersfoort per woningtype?


Zijn de maatregelen van uw partij de oplossing voor elke Amersfoorter? Of zijn er Amersfoorters die buiten Amersfoort een woning moeten zoeken?


Wat gaat uw partij doen om het woningtekort op te lossen?