Wisselende geluiden over kwaliteit van de zorg

Lokale omroep EVA uit Amersfoort peilt de ideeën van burgers over de kwaliteit van de zorg. De geïnterviewden laten zeer uiteenlopende meningen horen. Aan de ene kant vindt men de zorg in Nederland goed geregeld. Tegelijkertijd wordt er ook gemopperd.

De zorg voor ouderen moet beter. Je kunt mensen die hun leven hard hebben gewerkt nu niet in de kou laten staan, zegt één van de voorbijgangers.

Een ander vindt dat er veel meer naar het individu moet worden gekeken. Nu is er teveel sprake van een grote gemene deler. We worden allemaal op één hoop geveegd.

Weer een ander kent verplegend personeel. Zij zegt dat zorgverleners veel beter betaald moeten worden.

Verder valt op dat er onduidelijkheid is over het verdwijnen van aanvullende verzekeringen. Een mevrouw kan niet geloven dat die pakketten echt onbetaalbaar worden. Ze maakt zich zorgen over de mogelijkheden die mensen met een laag inkomen nog hebben om zich te verzekeren.

En iemand zegt dat er meer aandacht moet zijn voor preventieve zorg. Als we gezond leven, dan is er ook minder geld voor ziektekosten nodig.

Wisselende-geluiden-over-kwaliteit-van-de-zorg