Zo wil de VVD worden gezien:

De VVD zet in op het bestrijden van woningnood met meer woningen in Vathorst-West (Bovenduist) en hoogbouw op geselecteerde locaties. We willen doorstroming in sociale huurwoningen verbeteren met een breder aanbod van middeldure huur- en starterswoningen. Door de bereikbaarheid van de stad te verbeteren, blijft Amersfoort een aantrekkelijke stad voor bedrijven en daarmee stimuleren we werkgelegenheid. We willen een extra ontsluiting van Vathorst op de A1 realiseren en we maken ons hard voor het verbeteren van het snelfietsnetwerk. We vinden het belangrijk dat iedereen in Amersfoort invloed heeft op de toekomst, ongeacht leeftijd, afkomst, lichamelijke beperking, geslacht of seksuele voorkeur. Iedereen is gelijkwaardig.

Lijsttrekker: Kees Kraanen (in de Grote Stem Op Mij Show)

Kandidatenlijst 2018

Website VVD Amersfoort

Verkiezingsprogramma 2018