Kandidaat raadsleden jonger dan 27 deel 2

AmersfoortKiest vindt het belangrijk dat er op 21 maart veel inwoners van de stad naar de stembus gaan. Het blijkt lastig om jongeren te interesseren voor ons democratische systeem. Om die reden geven we de komende weken veel jonge mensen ruimte om hun verhaal over de politiek te vertellen. We beginnen met vier kandidaat raadsleden die jonger zijn dan 27. Ze staan alle vier hoog op de kandidatenlijst van hun partij. In deze eerste aflevering komen aan het woord:

  1. Jelle Hengeveld (25), nummer 3 van de VVD
  2. Gijs Meerman (26), nummer 4 op de lijst van Amersfoort2014.

Wie zijn ze? Waarom willen zij de Raad in? Wat willen ze bereiken? En waarom zijn zij wel in politiek geïnteresseerd.

De presentatoren Mirjam Barendregt en Jelle Koolstra zijn nieuwsgierig naar hun beweegredenen en ambities.

AmersfoortKiest fotoverslag opening Politieke Huiskamer ©Gerard Oonk