Hoe werkt het bij de Gemeenteraadsverkiezingen

Waarom moet je stemmen?

Eén keer in de vier jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De volgende keer dat er gestemd wordt, is op 21 maart 2018. Op het stembiljet voor de gemeenteraadsverkiezingen staan naast de bekende landelijke politieke partijen ook plaatselijke partijen. Alle partijen proberen op eigen wijze zo veel mogelijk stemmen te winnen.

Aan de hand van het aantal stemmen worden de zetels verdeeld over de partijen. Al deze zetels bij elkaar vormen de gemeenteraad.

Je mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit, of de nationaliteit van een ander land van de EU, òf je hebt een geldige verblijfsvergunning en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland.
  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je woont in een Nederlandse gemeente.

Door te gaan stemmen heb je invloed op de keuzes die er in jouw gemeente worden gemaakt. Ga je niet stemmen, dan laat je anderen bepalen wat er in jou gemeente gebeurt!

Lokale-partijen-actief-in-de-raadsvergadering

De Raad bepaalt het gemeentelijk beleid

De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van de inwoners van de stad en bepaalt het gemeentelijk beleid. Het beslist over gemeentelijke wetten en kan een plan goedkeuren, afkeuren of veranderen. Ook controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders en of ze de doelen halen die zijn afgesproken.

De gemeenteraad in Amersfoort bestaat uit 39 raadsleden en vergadert op dinsdagen. Wekelijks is er De Ronde, de raadsleden komen dan bijeen en bespreken verschillende onderwerpen in verschillende vergaderruimtes. Ook burgers kunnen hun mening geven over deze onderwerpen.

Om de week op dinsdag vindt de Raad plaats. Naast De Ronde bestaat dit uit het Plein, de Actualiteitenraad en het Besluit.

Gemeenteraadsverkiezingen-animatie-met-politieke-plannen

De stemdag: 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mogen de Amersfoortse inwoners van 18 jaar en ouder met een Nederlandse nationaliteit stemmen.

De Stembureaus gaan om half acht ’s morgens open en sluiten om negen uur ’s avonds. Als je gaat stemmen moet je twee dingen meenemen; de stempas en een geldig legitimatiebewijs.

Kunt je zelf niet stemmen dan is het mogelijk om iemand te machtigen om voor jou te gaan stemmen. Bij het stembureau krijg je bij inlevering van de stempas het stemformulier. In het stemhokje vul je het stemformulier in met een rood potlood. Je kunt maar op 1 persoon stemmen. Naast het stemmen op een persoon kun je er ook voor kiezen om blanco te stemmen. Om negen uur worden de stembureaus gesloten en worden de stemmen geteld.

Wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort, kijk dan op de website van de gemeente.